► 001 волтметър, 002 амперметър, 003 ватметър, 004 термодвойка, 005 термосъпротивление, 006 краен и пътен прекъсвач, 007 терморегулатор, 008 термометър, 009 термостат, 010 диод, 011 сигнализатор, 012 реле за налягане, 013 пресостат ◄
► 014 индуктивен датчик, 015 мотор-редуктор, 016 брояч на импулси, 017 ниворегулатор, 018 тахогенератор, 019 захранващ блок, 020 електро-контактен термометър, 021 терморегулатор, 022 реле, 023 тиристор, 024 симистор, 025 транзистор, 026 транзистор силов, 027 watreg 3, watreg 1, vareg 2, 028 влагорегулатор, 029 терморегулатор, 030 косинус фи мер, 031 честотомер, 032 трансформатор, 033 блок, 034 електро - контактен манометър, 035 мано-вакуумметър, 036 група, 037 реле, 038 пишещ уред, 039 реле, 040 оптичен преубразувател ◄
► 041 оптичен датчик, 042 оптична двойка, 043 магнитен датчик, 044 капацитивен датчик, 045,046 ssr безконтактно реле, 047 реле за време, 048 брояч стъпков, 049 вакуум метър, 050 манометър, 051 манометър образцов, 052 релейна защита, 053,054 блок транзисторен, 055 разпределител хидравличен, 056 редуцир вентил, 057 ел.магн.вентил, 058 автоматичен прекъсвач, 059 контактор, 060 блок контактор, 061 моторна защита, 062 реле термично, 063 реле токово, 064 прекъсвач, 065 аналогов преобразувател, 066 диференциален сигнализатор, 067 контрол на пламъка, 068 pH метър, 069 пакетен превключвател, 070 инвертор, 071 ел.двигател, 072 филтър, 073 оборотомер, 074 арматура, 075 лампа, 076 бутон и ключ серия ВТ, 077 кантал, 078 константан, 079 капачка ◄
► 080 електромер, 081 генератор, 082 кабелни обувки, 083 цилиндър, 084 разпределител, 085 реле, 086 амперклещи, 087 пускател, 088 изпълнителен механизъм, 089 брояч на часове, 090 водна вана, 091 евро касета, 092 изолатор, 093 тръба изолационна, 094 текстон, 095 миканит, 096 хигростат, 097 вентил, 098 микропревключвател, 099 превключвател, 100 разходомер, 101 клеморед, 102 радио предпазители, 103 електро магнитен вентил, 104 реле, 105 програматор, 106 термостат, 107 ниворегулатор, 108 горелка, 109 ротаметър, 110 волуметър, 111 ареометър, 112 фото реле, 113 съпротивление, 114 индуктивност, 115 луксметър, 116 ампер-волтметър, 117 косинус фи мер, 118 разпределител, 119 дросел, 120 кондензатор, 121 предпазител, 122 държач, 123 гнездо, 124 тяло, 125 винт, 126 гайка, 127 фасунга, 128 сонда ултразвукова, 129 сензор, 130 диференциален мано-вакуумметър, 131 уред, 132 шунт, 133 резервна част, 134 бактерицидна лампа, 135 нивомерно стъкло, 136 турбина, 137 програматор, 138 ареометър, 139 прибор, 140 RC осцилатор, 141 термостатична кутия, 142 радиолампи, 143 реле, 144 релейна защита, 145 проводник, 146 вентилатор ◄
►НОМЕНКЛАТУРА - /НЕПЪЛЕН СПИСЪК/ ◄
номенклатурата по под-групи изделия

ЕЛЕКТРУМ

КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТЕЛНИ
ПРИБОРИ И АВТОМАТИКА
гр.София
ул. Княз Борис 141
mtel:0885-031-004
elektrum@abv.bgСайт создан в системе uCoz